Registrace na konferenci pro účastníky bez příspěvku

Architektura a centrální plánování v Československu
a socialistické střední Evropě, 1945–1958

Mezinárodní konference

Fakulta architektury, ČVUT v Praze, Posluchárna Gočár (č. 155)

30. května – 31. května 2024

Konferenci pořádá Ústav teorie a dějin architektury FA ČVUT v Praze v rámci grantu Stavoprojekt 1948–1953. Kolektivizace projekční činnosti a její otisk v paměti české krajiny a měst (Program NAKI III Ministerstva kultury ČR, DH23P03OVV004). Konference se koná pod záštitou Docomomo Czech Republic.

  • Vstup zdarma (bez občerstvení a exkurze)

Prosíme, vyplněnou přihlášku zašlete na stavoprojekt@fa.cvut.cz nejpozději do 29. 5. 2024

© 2024 ČVUT FA — Všechna práva vyhrazena.
crosstext-align-justify